Jouw privacy is belangrijk voor ons

Privacyverklaring Somatic Belly Dance


Wij dragen zorg voor  de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk  mogelijk te verwerken. 


Verwerkingsverantwoordelijke

Sabouschka Pure Belly Dance

Hagestraat 10b

2011 CV Haarlem

KVK-nummer: 30276652


Privacybeleid

Wij, als Pure Belly Dance zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze klanten. Daarom hebben wij een privacybeleid  dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk. 

Door het bezoeken van de website van Pure Belly Dance en door gebruik te maken van de diensten die Pure Belly Dance aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in deze privacyverklaring opgenomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van Pure Belly Dance. 


Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn jouw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, woonplaats en betalingsgegevens. 

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens

Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken. 


Doeleinden en gronden:

●Verwerken van persoonsgegevens van klanten teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en informatie te verstrekken ter uitvoering van de overeenkomst en ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude;

●Verwerken van persoonsgegevens teneinde de (financiële) administratie te voeren;

●Verwerken van (e-mail)adressen teneinde aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven te zenden;

●Verwerken van bepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. 

Je gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Pure Belly Dance in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. 


Sociale media 

Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt Pure Belly Dance je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht. Alle gegevens worden opgeslagen die Pure Belly Dance middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld je NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.


Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij je met je uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst. Deze derde partijen kunnen een externe partij of een incassobureau zijn waarmee wij samenwerken om onze dienstverlening te verbeteren ter uitvoering van de overeenkomst.


Bewaartermijn

Pure Belly Dance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten. 


Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dien je contact op te nemen met Pure Belly Dance, dit kan via sabouschka@gmail.com


 

Beveiliging

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Pure Belly Dance beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Pure Belly Dance heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. 


Nieuwsbrief 

Aan onze klanten bieden wij op regelmatige basis een nieuwsbrief aan. Hiermee informeren wij onze klanten over onze actualiteiten. Je e-mailadres wordt enkel toegevoegd met expliciete toestemming van jou aan onze mailinglijst. 


Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.